Aktualności

Odnowienie ślubów zakonnych


Święto narodzenia Najświętszej Maryi Panny jest dniem, kiedy odnawiamy uroczyście profesję rad ewangelicznych w Zgromadzeniu Księży Marianów. Nasze śluby składamy wobec Ojca Prowincjała lub innego, wydelegowanego marianina. Wtedy to przyrzekamy żyć w czystości, ubóstwie i posłuszeństwie według Konstytucji Zgromadzenia na kolejny rok naszej formacji zakonnej. Po trzech takich odnowieniach możemy prosić o złożenie profesji wieczystej (ślubów zakonnych na całe życie). W tym roku składaliśmy profesję według nowej formuły, niedawno zatwierdzonej przez Stolicę Apostolską.

Część braci odnowiła swoje śluby w Skórcu, w miejscu mariańskiego nowicjatu, podczas uroczystości pierwszych ślubów zakonnych naszych braci Radosława i Szymona (patrz główne zdjęcie). Z kolei w sanktuarium licheńskim swoje śluby odnowili  bracia przygotowujący się do złożenia profesji wieczystej. Reszta współbraci odnowiła swoje śluby w wyznaczonych przez przełożonego miejscach.

 

Nowa formuła profesji

„Ja N. N. na chwałę Boga w Trójcy Świętej jedynego oraz ku czci Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, dla wspierania zmarłych i szerzenia Królestwa Bożego, wobec całej Wspólnoty, na twoje ręce, czcigodny ojcze, ślubuję Bogu Wszechmogącemu w Zgromadzeniu Księży Marianów Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, według Konstytucji tego Zgromadzenia, trzy śluby: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa na rok (lub: na zawsze). Niech Bóg tego we mnie dokona i niech mi dopomoże ta święta Ewangelia oraz wstawiennictwo Niepokalanej Maryi i Świętego Ojca Stanisława, naszego Założyciela i wszystkich świętych”.