WspólnotaWSPÓLNOTA
Wspólnota Seminarium to w pierwszej kolejności wspólnota, a nie budynek czy instytucja.
Nasza Wspólnota seminaryjna to bogactwo doświadczeń i kultur, gdyż bracia ją tworzący pochodzą z wielu krajów.
To co nas łączy, bez względu na jakim etapie formacji jesteśmy, to pragnienie wzrastania oraz służenia Bogu i bliźnim poprzez Jego dzieło jakim jest nasze Zgromadzenie.
 
Patronem naszego Domu i zarazem naszej Wspólnoty jest św. Paweł, a świętem patronalnym naszego Domu jest dzień 25 stycznia, czyli święto Nawrócenia św. Pawła.


FORMATORZY

ks. Tomasz Sekulski MIC
przełożony, rektor seminarium, prefekt kleryków
 
ks. Rafał Gniazdowski MIC
prefekt kleryków, wiceprzełożony
 
ks. Maciej Zachara MIC
ojciec duchowny
 
br. Mariusz Szczypek MIC
ekonom domu
 
br. Jarosław Domagała MIC
pomocnik w domu, IV radny domu

br. Waldemar Karpuk MIC
bibliotekarzSEMINARZYŚCI

Rok I
-

Rok II
kl. Albert MIC z Polski
kl. Krystian MIC z Polski
kl. Maciej MIC z Polski
kl. Jean Claude MIC z Rwandy (nauka języka)

Rok III
kl. Rusłan MIC z Ukrainy

Rok IV
kl. Janusz MIC z Polski
kl. Célestin MIC z Rwandy

Rok V
kl. Dominik MIC z Polski

Rok VI
dk. Eugeniusz MIC z Białorusi
dk. Marcin MIC z Polski
dk. Roman MIC z Łotwy