Aktualności

Wprowadzenie w posługę akolity


W ostatni piątek listopada, podczas wieczornej Eucharystii, w posługę akolity został wprowadzony nasz współbrat Kacper Pawlak MIC. Liturgii przewodniczył prowincjał ks. Tomasz Nowaczek MIC, który wygłosił słowo, pokazując osoby wymiar służby. Następnie odbył się sam rytuał wprowadzenia kandydata. W czasie tego obrzędu na znak dopuszczenia do służby Eucharystii, kandydat otrzymał z rąk celebransa patenę z chlebem.Ustanowieniu towarzyszyła modlitwa, a także pouczenie: «Przyjmij naczynie z chlebem do sprawowania Eucharystii i tak postępuj, abyś mógł godnie służyć Kościołowi przy stole Pańskim».

 

Akolita (z greckiego „akólouthos” – „towarzyszący, idący za kimś”) – osoba, która otrzymała jedno z tzw. posług. Ustanowionym akolitą, podobnie jak i ustanowionym lektorem może zostać tylko mężczyzna. Akolita jest z urzędu nadzwyczajnym szafarzem Komunii, ale zadania akolity wykraczają poza samą liturgię. On może udzielać Komunii Świętej w czasie mszy lub poza nią, zanosić ją do chorych lub w wypadku konieczności podać ją umierającemu jako wiatyk. Może on również wystawić Najświętszy Sakrament do adoracji, nie ma natomiast prawa udzielenia Nim błogosławieństwa. Charakterystycznym przywilejem akolity jest puryfikowanie naczyń liturgicznych w przypadku braku diakona.