Aktualności

W trosce o powołania


Wzięliśmy udział w weekendowych warsztatach w Ośrodku Formacyjnym Vincentinum pt. Troska o powołanie formacja ludzka. Odbyły się one w dniach 2-4 marca bieżącego roku. W trakcie zajęć poruszyliśmy m.in. tematy: poznawania siebie i weryfikacja własnych zachowań, rozwijania inteligencji emocjonalnej czy radzenia sobie z niedojrzałą złością. Dodatkowym plusem zajęć była możliwość poznania kleryków z innych seminariów zakonnych i diecezjalnych. Wzięli w nich udział bracia zakonni ze zgromadzeń: pijarów, misjonarzy św. Wincentego a Paulo, redemptorystów, guanelianów, karmelitów trzewiczkowych i klerycy z diecezji rzeszowskiej. Warsztaty prowadziła Pani Ewa Kosińska. W drodze powrotnej odwiedziliśmy klasztor Karmelitów Bosych w Czernej i sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach.