Aktualności

Uroczystość św. Ojca Stanisława Papczyńskiego 2022


Dokładnie 391 lat temu 18 maja 1631 roku, urodził się w Podegrodziu, niedaleko Starego Sącza, Jan Papka, syn miejscowego kowala, później nazywany Stanisławem Papczyńskim. Żyjąc na tym świecie podążał w pielgrzymce wiary, aby ostatecznie, dzięki Bożej pomocy, dojść do Domu Ojca, gdzie raduje się teraz razem z Najświętszą Bogarodzicą Maryją, którą tak bardzo czcił żyjąc na ziemi. Dla nas, marianów, zajął szczególne miejsce jako nasz Założyciel, jako ten, który miał odwagę pójść za poruszającym go głosem Ducha Świętego, jako ten, przez którego dany nam został charyzmat Zgromadzenia.

To on bardzo przejął się szerzeniem kultu Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, choć było to w czasach, kiedy jeszcze ta prawda nie była ostatecznie stwierdzona. Doświadczywszy wizji cierpień czyśćcowych, zapalił się do ochoczej modlitwy za zmarłych, którzy choć zbawieni, jeszcze nie mogą w pełni cieszyć się oglądaniem Boga. W swojej gorliwości apostolskiej pragnął głosić dobrą nowinę ludziom żyjącym jeszcze w doczesności, karmić ich słowem Bożym, Eucharystią, pośredniczyć w oczyszczeniu w sakramencie pokuty i pojednania, prowadzić do zbawienia.

Ten charyzmat przejęło nasze Zgromadzenie. Wdzięczni za ten dar, prosimy Boga, aby pomagał nam zawsze wiernie go strzec i pielęgnować, a także dzielić się nim z Kościołem i światem, na większą chwałę Boga i dla zbawienia wszystkich ludzi.

Niepokalane Poczęcie Maryi Dziewicy – Niech nam będzie zbawieniem i obroną!