Aktualności

Śluby wieczyste Ruslana Tsehenko MIC


"Niech Bóg tego we mnie dokona..." - życie osoby zakonnej jest zawsze pełnym miłości dziełem Boga. To właśnie stało się udziałem naszego Brata - Ruslana Tsehenko MIC.
Każdy kandydat do zgromadzenia zakonnego przechodzi okres wprowadzenia i próby, aby dobrze przygotować się do pełnego przeżywania swojego oddania Panu Bogu w życiu konsekrowanym. Okres wstępnego przygotowania wieńczy uroczystość ślubów wieczystych, w których młody zakonnik pragnie na zawsze wejść w życie zgromadzenia. Nie jest to jednak koniec starań, ale raczej początek "podróży", której celem jest pełne zjednoczenie z Bogiem, a drogą służba we wspólnocie zakonnej w duchu Ewangelii wyrażonej przez Konstytycje zakonne. 

W tę drogę wyruszył Ruslan Tsehenko MIC, który w sobotę 07.10 na ręce ojca Prowincjała Eugeniusza Zarzecznego MIC złożył swoją profesję wieczystą. Uroczystość odbyła się w Sanktuarium św. Stanisława Papczyńskiego na Mariankach w Górze Kalwarii. Brat Ruslan mógł zatem wyrazić swoje pragnienie życia zakonnego tuż przy grobie świętego Założyciela naszego Zgromadzenia. 

W homilii ks. Prowincjał zwrócił uwagę na Krzyż, który jest obietnicą każdego, kto pragnie wejść w ślady Jezusa Chrystusa - szczególnie w życiu zakonnym, które jest przyjęciem Jego sposobu życia. Krzyż ten jednak nie jest pozbawiony obietnicy troski i opieki, którą Bóg Ojciec otacza wszystkich, którzy pragną naśladować Jego Syna. 

Niech Bóg umacnia nie tylko Brata Ruslana, ale wszystkich, którzy zapragnęli pogłębienia swojego chrztu przez śluby zakonne. Oby nigdy nie zabrakło osób, które będą znakiem życia wiecznego w naszym świecie.