Aktualności

Śluby wieczyste na Łotwie


7 września, w wigilię uroczystości Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, na Łotwie w Rēzekne, śluby wieczyste złożył ks. Ernests Jansons MIC. Tym uroczystym aktem związał się on ze Zgromadzeniem na całe życie oraz zakończył okres formacji początkowej do życia zakonnego.

 

W homilii ksiądz proboszcz z parafii w Daugavpils, Andris Ševels MIC, zwrócił uwagę na potrzebę zawsze być przygotowanym na spotkanie Pana, bo, mówiąc słowami bł. kardynała J.H.Newmana „Boga możemy spotkać dwa razy – w chwili naszej śmierci oraz w dniu dzisiejszym”. Również kaznodzieja przypomniał znaczenie i cel ślubów zakonnych. Na zakończenie liturgii Przełożony Księży Marianów na Łotwie ks. Dainis Kašs MIC przypomniał, że Bóg jest hojny w udzielaniu łaski powołania, ale niewielu jest tych, którzy odpowiada na to wezwanie, dlatego wielka radość jest z każdego, kto wchodzi na drogę powołania do życia zakonnego.


Ks. Ernests Jansons MIC został wyświęcony w 2003 roku jako kapłan diecezji Rēzekne-Aglona, wstąpił do naszego Zgromadzenia w 2013 roku, odbył nowicjat w Skórcu (Polska) i złożył pierwsze śluby w 2015 roku. Służył jako wikary w mariańskich parafiach w Daugavpils i Rēzekne, po złożeniu profesji wieczystej będzie dalej pełnił obowiązki wikarego w Rēzekne, zgodnie z poleceniem Przełożonego Generalnego.
Ks. Dmitrijs Artjomovs MIC