Aktualności

Posługi lektoratu i akolitatu 2024


Ja jestem pośród was jak ten, kto służy. (Łk 22,27b)
Kapłaństwo zawsze powinno być służbą, dlatego też droga do tego sakramentu wiedzie poprzez przyjmowanie kolejnych posług, które coraz głębiej zanurzają w liturgię i w misję Kościoła w świecie.

Nasi dwaj Bracia: Ruslan Tsehenko MIC oraz Jean Claude Ndatimana MIC, ku radości całej naszej wspólnoty przyjęli posługi lektoratu (Jean Claude) i akolitatu (Ruslan).

Brat Ruslan, będąc od dzisiaj akolitą ma szczególną misję niesienia Chrystusa innym. Każdy akolita jest nadzwyczajnym szafarzem komunii świętej - może zatem jej udzielać wiernym, zanosić chorym, a także ją wystawiać i chować do adoracji.

Brat Jean Claude jako lektor jest wezwany do pomocy w katechizacji i proklamowania czytań Mszalnych w czasie Mszy Świętej.

W posługi te wprowadził ich o. Wiceprowincjał, ks. Tomasz Sekulski MIC, który wraz z Radnym Prowincji ks. Arturem Radackim MIC rozpoczęli wizytację w naszym domu zakonnym. Przez najbliższy czas przeprowadzą oni rozmowy ze wszystkimi współbraćmi i przeprowadzą kontrolę naszego klasztoru.

Prosimy o modlitwę za naszych Braci, by radośnie wypełniali zlecone im posługi - z pożytkiem dla ludzi, do których Pan ich pośle, a także by służyło to im w pogłębianiu swojej relacji z Chrystusem.