Ratownik Dusz Czyśćcowych - Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna RODO w zakresie przetwarzania danych osobowych w ramach akcji "Ratownik dusz czyśćcowych"

1. Administratorem danych osobowych w ramach akcji "Ratownik dusz czyśćcowych" jest Wyższe Seminarium Duchowne Zgromadzenia Księży Marianów z siedzibą przy ul. Bazylianówka 54B, 20-144 Lublin, NIP: 946 160 7526, e-mail: seminarium@marianie.pl, tel: 81 747 02 02.

2. Dane osobowe pochodzą od osoby, której one dotyczą. Przekazane dane osobowe przetwarzane będą w związku z udziałem osoby, której one dotyczą w akcji modlitewnej „Ratownik dusz czyśćcowych” prowadzonej przez Administratora na podstawie zgody tej osoby.

3. Dane osobowe dostępne są tylko Administratorowi i nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej i będą przechowywane przez Administratora do 1.12.2024 r.

4. Posiadają Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, do wniesienia skargi do organu nadzorczego, a także do cofnięcia zgody o przetwarzaniu danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

5. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do udziału w akcji modlitewnej „Ratownik dusz czyśćcowych” prowadzonej przez Administratora.