Aktualności

Święcenia diakonatu


W sobotę w kaplicy seminaryjnej odbyła się uroczysta Liturgia, w trakcie której nasz współbrat Łukasz Gaj MIC przyjął święcenia diakonatu. Eucharystii przewodniczył biskup pomocniczy archidiecezji Lubelskiej Józef Wróbel SCJ. Oczywiście już wiele wcześniej do naszego domu przybyli przedstawicieli rodziny Łukasza. Obecni byli również nasi współbracia z innych domów z księdzem prowincjałem Tomaszem Nowaczkiem MIC na czele. Przybyli tak że diakoni z archidiecezji Lubelskiej oraz diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej. Uroczystość skończyła się wspólnym obiadem w refektarzu domowym.

 

Diakonat (gr. διάκονος diákonos ‘sługa’). Zgodnie z teologią katolicką diakonat jest pierwszym z trzech stopni sakramentu święceń (są to kolejno: diakonat, prezbiterat i episkopat). W obrzędzie święceń biskup nakłada na kandydata ręce, ale nie dla kapłaństwa, lecz dla posługi. Diakoni nie są powoływani, by zastępować kapłanów, ale po to, aby ich wspierać. Dlatego też nie wykonują funkcji typowo kapłańskich, jak celebrowanie mszy świętej, rozgrzeszanie i namaszczanie chorych (które też jest czasem formą rozgrzeszenia), ale wsparci łaską sakramentalną, mają za zadanie służyć Kościołowi w posłudze liturgii, słowa i miłości.