Aktualności

Siostry Franciszkanki Misjonarek Maryi w Seminarium


9 listopada gościliśmy w naszym seminarium siostry ze Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi, które podzieliły się z nami swoim doświadczeniem posługi wobec osób, które padły ofiarami handlu ludźmi oraz wobec więźniów.

Dzięki siostrom mogliśmy dowiedzieć się o podstępnych technikach, jakie stosują osoby, które poszukują swoich ofiar oraz jak można pomóc osobom, którym udało się uwolnić i powrócić do swoich krajów czy domów. Po wysłuchaniu prelekcji jednej z sióstr, odmówiliśmy wspólnie różaniec w intencji wszystkich ofiar tego procederu. Na koniec spotkaliśmy się w seminaryjnej kawiarence na małym poczęstunku, podczas którego nie zabrakło wspólnych rozmów.