Aktualności

Obłóczyny i Lektorat 2019


„Boże, źródło światłości i dobroci, Ty posłałeś swojego Syna, Słowo życia, aby objawił ludziom tajemnicę Twojej miłości, pobłogosław tych naszych braci wybranych do posługi lektorów. Spraw, aby nieustannie rozważając Twoje słowo, zostali przez nie ukształtowani i przekazywali je wiernym braciom.”

Tymi słowami Ojciec Generał Andrzej Pakuła MIC ustanowił naszych braci Konrada, Aleksandra i Eugeniusza lektorami i oblókł ich w strój duchowny. To szczególne wydarzenie miało miejsce podczas uroczystych nieszporów i zbiegło się z mającą miejsce w naszym domu wizytacją generalną. Jest to ważny moment w życiu naszych braci i całego Zgromadzenia. Noszenie stroju duchownego, jak podkreślił w homilii Ojciec Generał wiąże się z nieustanym dawaniem świadectwa o przynależności do Chrystusa i nie powinno się zbyt łatwo zwalniać z jego noszenia. Poprzez wejście w posługę lektora nasi bracia stali się specjalnymi sługami Bożego Słowa i jego proklamowanie podczas liturgii od teraz jest ich szczególnym obowiązkiem. Jest to pierwszy wymagany przez prawo kanoniczne stopień do przyjęcia święceń prezbiteratu. Polecajmy naszych braci w naszych modlitwach, aby gorliwie wypleniali swoje obowiązki i rozwijali się w mariańskim powołaniu