Aktualności

Nowi magistrzy w Zgromadzeniu


Gratulujemy naszym braciom obrony prac magisterskich!
W ostatnich dniach odbyły się obrony prac magisterskich naszych braci. Obie zakończyły się pomyślnie. Dk. Eugeniusz Mielnik MIC zajął się tematem: "Troska Sługi Bożego Andrzeja Cikoto MIC (1891-1952) o lud Boży". Promotorem był prof. dr hab. Andrzej Derdziuk OFMCap.
Z kolei dk. Marcin Rożek MIC pod okiem ks. prof. dr hab. Henryka Witczyka pisał na temat: "Droga ucznia Jezusa w świetle zapowiedzi męki, śmierci i zmartwychwstania (Mk 8,31-33; 9,30-37; 10,32-34)"
Teraz dla naszych braci nastał czas przygotowania do zbliżających się święceń prezbiteratu.