Aktualności

Marianki 2018


Niewidzialny?” pod takich hasłem, przebiegało 18 spotkanie młodzieży na Mariankach. Przy grobie św. Stanisława Papczyńskiego zebraliśmy się w dniach od 18 do 20 maja 2018 r.

Spotkanie liczyło około pięciuset uczestników z parafii mariańskich.
Spotkanie zaczęliśmy uwielbieniem i katechezą, po której byliśmy świadkami niecodziennego przedstawienia, jakim jest „Pasja pisana na piasku”. Kolejnego dnia razem z uczestnikami zagłębialiśmy się w osobę Ducha Świętego, pomocą były katechezy i świadectwa wygłoszone przez Mariańską Wspólnotę Młodych. Po południu, podczas czasu przeznaczonego na sakrament spowiedzi, posługiwaliśmy modlitwą wstawienniczą, o którą mógł poprosić każdy chętny. Dzień oczywiście podsumowaliśmy czuwaniem przed uroczystością Zesłania Ducha Świętego.

Zwieńczeniem całego spotkania była niedzielna Eucharystia, której przewodniczył ksiądz kardynał Kazimierz Nycz, w czasie której jego Eminencja ustanowił kościół Wieczerzy Pańskiej na Mariankach diecezjalnym sanktuarium świętego Stanisława Papczyńskiego.

Dla naszej wspólnoty był to czas umocnienia i inspiracji.