Aktualności

Lektorat i akolitat 2023


Nasi bracia otrzymali posługę lektoratu i akolitatu.
29 stycznia 2023 r. w murach naszego seminarium Ksiądz Prowincjał Tomasz Nowaczek wprowadził w posługę lektoratu i akolitatu naszych braci. Brat Rusłan Cehenko został obłóczony oraz przyjął lektorat, natomiast bracia Janusz Wiczarski i Celestin Ntezimana zostali akolitami. Wszystko to miało miejsce podczas niedzielnej Mszy Świętej w kaplicy seminaryjnej.

Przed naszymi braćmi stoją teraz szczególne zadania. Lektor ma m. in. uprzywilejowane miejsce przy proklamowaniu pozaewangelicznych czytań biblijnych, modlitwy powszechnej w czasie Liturgii. Akolita usługuje przy ołtarzu, pomaga kapłanowi i diakonowi, przygotowuje ołtarz, naczynia liturgiczne, jest także szafarzem nadzwyczajnym Komunii Świętej, pełni także inne funkcje liturgiczne. (por. Ogólne Wprowadzenie do Mszału Rzymskiego 98-99).
Przede wszystkim jednak, są oni wezwani do życia Słowem Bożym oraz kontemplowania Jezusa w Eucharystii.
 
Życzymy im owocnej posługi i prosimy o modlitwę za nich!