Aktualności

Jak połączyć modlitwę z dobrą zabawą, czyli Stegnianki 2022!


26 listopada, tj. w sobotę, młodzież z naszych mariańskich parafii spotkała się w Warszawie na Stegnach, aby wspólnie rozpocząć Adwent, czyli czas radosnego przygotowania na przyjście Pana Jezusa na końcu czasów, ale też do naszych serc w święta Bożego Narodzenia. Najliczniejszą grupę stanowili młodzi ze Skórca pod opieką ks. Grzegorza Reissa MIC, w liczbie około 80 osób. Przyjechały też grupy z Grudziądza z ks. Bartłomiejem Przychodzkim MIC, Góry Kalwarii z ks. Kacprem Pawlakiem MIC, a także z pobliskiego Marymontu z ks. Michałem Garbeckim MIC. Nie zabrakło również delegacji naszego seminarium w składzie: Eugeniusz, Marcin, Celestyn, Jean-Claude, Albert i Krystian, a także parafii z Lublina w osobie Szymona. Nie można zapomnieć o gospodarzach, czyli młodzieży stegniańskiej pod przewodnictwem ks. Rafała Zalewskiego MIC, którzy z wyróżnieniem zdali egzamin z gościnności.

Czas przejść do sedna, czyli przebiegu spotkania. Rozpoczęliśmy o godz. 11.30 od warsztatów przeprowadzonych przez grupę młodzieżową z Magdalenki. Na podstawie przypowieści o pannach roztropnych i głupich zobaczyliśmy, jak ważna jest czujność i postawa oczekiwania na przyjście Pana. Po świadectwach i warsztatach zjedliśmy obiad i udaliśmy się do strefy kibica na mecz Polski z Arabią Saudyjską! Na szczęście nasza reprezentacja wygrała 2:0!!! Po wspólnych emocjach chwilę ochłonęliśmy i rozpoczęliśmy adorację z uwielbieniem przy wystawionym Najświętszym Sakramencie. W tym czasie chętni mogli przystąpić do sakramentu spowiedzi. O 18:00 udaliśmy się do górnego kościoła na najważniejszy punkt programu, czyli Eucharystię. Adwent rozpoczęliśmy właśnie wtedy, karmiąc się Bożym Słowem i Ciałem Chrystusa. Po tej duchowej uczcie przyszedł czas na zabawę andrzejkową, po której rozjechaliśmy się do domów.

Po reakcjach niektórych osób w czasie modlitwy i po pojednaniu z Bogiem i bliźnimi trzeba stwierdzić, że młodzi bardzo potrzebują takich spotkań, a Bóg dokonuje w nich wielu cudów. Oby w następnych latach było jeszcze więcej młodzieży z duszpasterzami, także z innych parafii. Dla nas była to piękna lekcja duszpasterstwa na przyszłość. Chwała Panu!!!