Aktualności

Instalacja relikwii bł. Jerzego Matulewicza


Błogosławiony Ojciec Odnowiciel obecny wśród nas.
12 marca 2023 r. w naszym seminarium miała miejsce instalacja relikwii Ojca Odnowiciela bł. Jerzego Matulewicza. Dokonano jej podczas Eucharystii sprawowanej przez Księdza Prowincjała Eugeniusza Zarzecznego. Po końcowym błogosławieństwie mieliśmy okazję do ucałowania relikwii błogosławionego Jerzego. Ich obecność w naszej kaplicy jest wyrazem wiary w obcowanie świętych. Polecamy się ich wstawiennictwu i z ich pomocą, a także za ich przykładem chcemy naśladować Chrystusa.
 
Obecnie w kaplicy seminaryjnej możemy czcić w relikwiach bł. Jerzego Matulewicza - Odnowiciela oraz św. Stanisława Papczyńskiego - Założyciela naszego Zgromadzenia.

Podczas Eucharystii żegnaliśmy także Księdza Prowincjała Eugeniusza Zarzecznego, który dotychczas był naszym ojcem duchownym. Była to okazja do dziękczynienia za dobro, które przez jego posługę otrzymaliśmy, za Słowo Boże, które nam głosił, Eucharystię, za wysłuchane spowiedzi i kierownictwo duchowe.
 
Zachęcamy do modlitwy o kanonizację bł. Jerzego:
 
Przenajświętsza i niepodzielna Trójco,
która w sercach wiernych sług Twoich obierasz sobie mieszkanie,
a po śmierci nagradzasz ich zasługi chwałą nieba,
spraw, prosimy Cię,
aby sługa Twój, błogosławiony Jerzy,
który pod opieką Niepokalanej Dziewicy Maryi z apostolską gorliwością służył wiernie Kościołowi,
został zaliczony w poczet świętych.
Przez Chrystusa Pana naszego.
Amen.