Aktualności

I tak Bóg stworzył Marianów


24 listopada 1699 roku to dla naszego Zgromadzenia bardzo ważna data. Świętemu Stanisławowi Papczyńskiemu od samego początku zależało aby zakon, który zakładał, pod każdym względem szanował prawo i zwyczaje Kościoła Katolickiego.

W tym celu podjął starania o uzyskanie aprobaty, najpierw diecezjalnej a potem papieskiej. Zatwierdzenie na prawach diecezjalnych uzyskał 24 października 1673 r., podczas wizytacji bp Jacka Święcickiego. Uzyskanie kolejnej aprobaty, tym razem przez papieża, okazało się trudniejsze.

Z powodu słabego zdrowia o. Stanisław wysłał do Rzymu o. Joachima od św. Anny Kozłowskiego. Jego zadaniem było uzyskanie aprobaty papieskiej. Udało mu się ją uzyskać, jednak nie na regułę o. Papczyńskiego, lecz na Regułę „10 cnót Najświętszej Maryi Panny”. Oficjalnie, 24 Listopada 1699 r., Ojciec Święty Innocenty XII zatwierdził Zakon Ojców Marianów Niepokalanego Poczęcia NMP.

Od tamtego dnia wszyscy zakonnicy mariańscy składali śluby uroczyste, a zakon podlegał bezpośrednio Stolicy Apostolskiej.