Aktualności

Aby On wzrastał, a ja się umniejszał


Wielki Post to czas, który jest nam dany dla odnowienia ducha i przygotowania do największego ze świąt, jakim jest Triduum Paschalne. Jedną z praktyk zalecanych przez Kościół na ten czas są rekolekcje. W naszym Seminarium poprowadził je nasz współbrat, ks. Wojciech Skóra MIC, w dniach 21 – 23 lutego. Postacią, na której oparte były nauki i która towarzyszyła nam w tym czasie, był Jan Chrzciciel. Ks. Wojciech dzielił się z nami swoim świadectwem odkrywania Przyjaciela Oblubieńca i ukazał sens Jego życia zawarty w słowach „Potrzeba, by On wzrastał, a ja się umniejszał.” (J 3, 30), które powinny stawać się także istotą powołania każdego z nas.