Aktualności

8 Grudnia – Uroczystość Niepokalanego Poczęcia


W Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP obchodzimy dziś patronalne święto Zgromadzenia Księży Marianów. Bracia seminarzyści oraz Księża Marianie wraz z parafianami z Lublina uczestniczyli w uroczystej Eucharystii, podczas której odnowili swoje śluby zakonne i śpiewając uroczyste „Te Deum” dziękowali Bogu za dar powołania mariańskiego.

W tym podniosłym dniu Maryja Niepokalana jest dla nas szczególną ozdobą i przykładem do naśladowania Jezusa Chrystusa  oraz nieustannym wezwaniem do świętości naszego mariańskiego powołania.

Niepokalane Poczęcie Maryi Dziewicy – Niech nam będzie zbawieniem i obroną!